ข้อความค้นหา : ชื่อหลักสูตร ชื่อครูผู้สอน รหัสวิชา No.
 
;
รหัสนักศึกษา : รหัสผ่าน : ลงทะเบียน

 หมวดหมู่ :
สาระการประกอบอาชีพ


การพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน อช 11003
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : สาระการประกอบอาชีพ หมวดย่อย : ประถม
 
การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช 21003
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : สาระการประกอบอาชีพ หมวดย่อย : ม.ต้น
 
การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช 31003
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : สาระการประกอบอาชีพ หมวดย่อย : ม.ปลาย
 
ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ อช 11001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : สาระการประกอบอาชีพ หมวดย่อย : ประถม
 
ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช 21001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : สาระการประกอบอาชีพ หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ช่องทางการขยายอาชีพ อช 31001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : สาระการประกอบอาชีพ หมวดย่อย : ม.ปลาย
 
ทักษะการประกอบอาชีพ อช 11002
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : สาระการประกอบอาชีพ หมวดย่อย : ประถม
 
ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช 21002
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : สาระการประกอบอาชีพ หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ทักษะการขยายอาชีพ อช 31002
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : สาระการประกอบอาชีพ หมวดย่อย : ม.ปลาย