ข้อความค้นหา : ชื่อหลักสูตร ชื่อครูผู้สอน รหัสวิชา No.
 
;
รหัสนักศึกษา : รหัสผ่าน : ลงทะเบียน

 หมวดหมู่ :
แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.ภูกามยาว


วิชาทักษะการประกอบอาชีพ
ครูผู้สอน : กศน.ตำบลดงเจน รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.ภูกามยาว หมวดย่อย : ประถม
 
พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช 21003
ครูผู้สอน : กศน.อำเภอภูกามยาว รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.ภูกามยาว หมวดย่อย : ม.ต้น
 
รายวิชาเกษตรผสมผสาน อช 02015
ครูผู้สอน : กศน.อำเภอภูกามยาว รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.ภูกามยาว หมวดย่อย :
 
ทักษะการขยายอาชีพอช 31002
ครูผู้สอน : กศน.อำเภอภูกามยาว รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.ภูกามยาว หมวดย่อย : ม.ปลาย
 
วิชาการคุ้มครองผู้บริโภค ทช 23001
ครูผู้สอน : กศน.อำเภอภูกามยาว รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.ภูกามยาว หมวดย่อย : ม.ต้น
 
การเงินเพื่อชีวิต 2
ครูผู้สอน : กศน.อำเภอภูกามยาว รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.ภูกามยาว หมวดย่อย : ม.ต้น
 
การเงินเพื่อชีวิต 1
ครูผู้สอน : กศน.อำเภอภูกามยาว รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.ภูกามยาว หมวดย่อย : ประถม
 
วิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พว02017
ครูผู้สอน : กศน.อำเภอภูกามยาว รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.ภูกามยาว หมวดย่อย : ม.ปลาย
 
วิชารายวิชาเกษตรผสมผสาน อช 02015
ครูผู้สอน : กศน.อำเภอภูกามยาว รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.ภูกามยาว หมวดย่อย : ม.ปลาย
 
วิชาอาเซียนศึกษา
ครูผู้สอน : กศน.อำเภอภูกามยาว รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.ภูกามยาว หมวดย่อย : ม.ปลาย
 
สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต ทช 32005
ครูผู้สอน : กศน.อำเภอภูกามยาว รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.ภูกามยาว หมวดย่อย : ม.ปลาย
 
การพัฒนาแผนและโครงงานอาชีพ อช.32001
ครูผู้สอน : กศน.อำเภอภูกามยาว รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.ภูกามยาว หมวดย่อย : ม.ปลาย
 
การเงินเพื่อชีวิต 3
ครูผู้สอน : กศน.อำเภอภูกามยาว รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.ภูกามยาว หมวดย่อย : ม.ปลาย
 
วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ อช 21002
ครูผู้สอน : กศน.อำเภอภูกามยาว รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.ภูกามยาว หมวดย่อย : ม.ต้น
 
วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ อช 21002
ครูผู้สอน : กศน.อำเภอภูกามยาว รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.ภูกามยาว หมวดย่อย : ม.ต้น