ข้อความค้นหา : ชื่อหลักสูตร ชื่อครูผู้สอน รหัสวิชา No.
 
;
รหัสนักศึกษา : รหัสผ่าน : ลงทะเบียน

 หมวดหมู่ :
สาระความรู้พื้นฐาน


คณิตศาสตร์ พค 11001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : สาระความรู้พื้นฐาน หมวดย่อย : ประถม
 
คณิตศาสตร์ พค.21001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : สาระความรู้พื้นฐาน หมวดย่อย : ม.ต้น
 
คณิตศาสตร์ พค 31001
ครูผู้สอน : รหัสวิชา :
ประเภท : สาระความรู้พื้นฐาน หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ภาษาไทย พท 11001
ครูผู้สอน : พท 11001 รหัสวิชา :
ประเภท : สาระความรู้พื้นฐาน หมวดย่อย : ประถม
 
ภาษาไทย พท 21001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : สาระความรู้พื้นฐาน หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ภาษาไทย พท 31001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : สาระความรู้พื้นฐาน หมวดย่อย : ม.ปลาย
 
วิทยาศาตร์ พว 11001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : สาระความรู้พื้นฐาน หมวดย่อย : ประถม
 
วิทยาศาตร์ พว 21001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : สาระความรู้พื้นฐาน หมวดย่อย : ม.ต้น
 
วิทยาศาตร์ พว 31001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : สาระความรู้พื้นฐาน หมวดย่อย : ม.ปลาย
 
อังกฤษ พต 11001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : สาระความรู้พื้นฐาน หมวดย่อย : ประถม
 
อังกฤษ พต 21001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : สาระความรู้พื้นฐาน หมวดย่อย : ม.ต้น
 
อังกฤษ พต 31001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : สาระความรู้พื้นฐาน หมวดย่อย : ม.ปลาย