ข้อความค้นหา : ชื่อหลักสูตร ชื่อครูผู้สอน รหัสวิชา No.
 
;
รหัสนักศึกษา : รหัสผ่าน : ลงทะเบียน

 หมวดหมู่ :
แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อำเภอขุนตาล


วิชาศิลปศึกษา ทช11003
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อำเภอขุนตาล หมวดย่อย : ประถม
 
คณิตศาสตร์ พค 11001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อำเภอขุนตาล หมวดย่อย : ประถม
 
วิชาสังคมศึกษา สค11001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อำเภอขุนตาล หมวดย่อย : ประถม
 
วิชา การใช้พลังงานไฟฟ้า
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อำเภอขุนตาล หมวดย่อย : ประถม
 
วิชาศิลปศึกษา ทช11003
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อำเภอขุนตาล หมวดย่อย : ประถม
 
วิชาศิลปศึกษา ทช21003
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อำเภอขุนตาล หมวดย่อย : ม.ต้น