ข้อความค้นหา : ชื่อหลักสูตร ชื่อครูผู้สอน รหัสวิชา No.
 
;
รหัสนักศึกษา : รหัสผ่าน : ลงทะเบียน

 หมวดหมู่ :
แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อำเภอพญาเม็งราย


Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อำเภอพญาเม็งราย หมวดย่อย : ม.ต้น
 
วิชาหลักการเกษตรอินทรีย์(อช02007)
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อำเภอพญาเม็งราย หมวดย่อย : ม.ต้น
 
เทคโนโลยีชีวภาพ
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อำเภอพญาเม็งราย หมวดย่อย : ม.ต้น
 
วิชาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต พว 32017
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อำเภอพญาเม็งราย หมวดย่อย : ประถม
 
วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทร 02006
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อำเภอพญาเม็งราย หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อำเภอพญาเม็งราย หมวดย่อย : ม.ต้น
 
วิชาสมุนไพรใกล้ตัว พว 02021
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อำเภอพญาเม็งราย หมวดย่อย : ม.ปลาย
 
วิชาการทำสวนยางพารา อช02003
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อำเภอพญาเม็งราย หมวดย่อย : ม.ปลาย
 
วิชาการเลี้ยงสุกร อช02012
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อำเภอพญาเม็งราย หมวดย่อย : ม.ปลาย
 
วิชา สภาวะโลกร้อน ระดับ ประถมศึกษา
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อำเภอพญาเม็งราย หมวดย่อย : ประถม