ข้อความค้นหา : ชื่อหลักสูตร ชื่อครูผู้สอน รหัสวิชา No.
 
;
รหัสนักศึกษา : รหัสผ่าน : ลงทะเบียน

 หมวดหมู่ :
แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อำเภอเชียงของ


วิชาวิทยาศาสตร์ พว11001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อำเภอเชียงของ หมวดย่อย : ประถม
 
วิชาศิลปศึกษา ทช21003
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อำเภอเชียงของ หมวดย่อย : ม.ต้น
 
วิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อำเภอเชียงของ หมวดย่อย : ม.ต้น
 
วิชาสุขศึกษา ทช21002
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อำเภอเชียงของ หมวดย่อย : ม.ต้น
 
วิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อำเภอเชียงของ หมวดย่อย : ม.ปลาย
 
วิชาภาษาอังกฤษพต 11001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อำเภอเชียงของ หมวดย่อย : ประถม
 
วิชาศิลปศึกษา (ทช11003)
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อำเภอเชียงของ หมวดย่อย : ประถม
 
วิชาศิลปศึกษา ทช11003
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อำเภอเชียงของ หมวดย่อย : ประถม
 
วิชาภาษาอังกฤษ
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อำเภอเชียงของ หมวดย่อย : ม.ต้น