ข้อความค้นหา : ชื่อหลักสูตร ชื่อครูผู้สอน รหัสวิชา No.
 
;
รหัสนักศึกษา : รหัสผ่าน : ลงทะเบียน

 หมวดหมู่ :
แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อำเภอเทิง


ทักษะการประกอบอาชีพ (อช21001)
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อำเภอเทิง หมวดย่อย : ม.ต้น
 
วิชา ช่องทางการขยายอาชีพ
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อำเภอเทิง หมวดย่อย : ม.ต้น
 
วิชาทักษะการประกอบอาชีพ
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อำเภอเทิง หมวดย่อย : ประถม
 
ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อำเภอเทิง หมวดย่อย : ม.ปลาย
 
คณิตศาสตร์ พค31001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อำเภอเทิง หมวดย่อย : ม.ปลาย
 
วิชาคณิตศาสตร์ พค21001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อำเภอเทิง หมวดย่อย : ม.ต้น