ข้อความค้นหา : ชื่อหลักสูตร ชื่อครูผู้สอน รหัสวิชา No.
 
;
รหัสนักศึกษา : รหัสผ่าน : ลงทะเบียน

 หมวดหมู่ :
แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อำเภอเวียงแก่น


ภาษาไทย พท11001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อำเภอเวียงแก่น หมวดย่อย : ประถม
 
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคมพต 31001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อำเภอเวียงแก่น หมวดย่อย : ม.ปลาย
 
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 พต 11001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อำเภอเวียงแก่น หมวดย่อย : ประถม
 
คณิตศาสตร์ พค 31001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อำเภอเวียงแก่น หมวดย่อย : ม.ปลาย
 
วิชาคณิตศาสตร์ พค21001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อำเภอเวียงแก่น หมวดย่อย : ม.ต้น
 
การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป(Ms.-Office) ระดับชั้น ม.ปลาย
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อำเภอเวียงแก่น หมวดย่อย : ม.ปลาย
 
วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พต.21001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อำเภอเวียงแก่น หมวดย่อย : ม.ต้น
 
วิชา คณิตศาสตร์ พค 11001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อำเภอเวียงแก่น หมวดย่อย : ประถม