ข้อความค้นหา : ชื่อหลักสูตร ชื่อครูผู้สอน รหัสวิชา No.
 
;
รหัสนักศึกษา : รหัสผ่าน : ลงทะเบียน

 หมวดหมู่ :
แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.เมืองพะเยา


วิชา การพัฒนาจิตและปัญญา
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.เมืองพะเยา หมวดย่อย : ม.ปลาย
 
บันทึกไว้ได้ประโยชน์
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.เมืองพะเยา หมวดย่อย : ประถม
 
วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด5
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.เมืองพะเยา หมวดย่อย : ม.ปลาย
 
วิชา รักษ์ท้องถิ่น
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.เมืองพะเยา หมวดย่อย : ม.ปลาย
 
บันทึกไว้ได้ประโยชน์
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.เมืองพะเยา หมวดย่อย : ม.ต้น
 
วิชาสภาวะโลกร้อน
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.เมืองพะเยา หมวดย่อย : ม.ปลาย
 
วิชา หลักไทย
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.เมืองพะเยา หมวดย่อย : ม.ปลาย
 
คุณธรรมเพื่อพัฒนาสังคมไทย
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.เมืองพะเยา หมวดย่อย : ม.ปลาย
 
วิชา ภัยแล้ง
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.เมืองพะเยา หมวดย่อย : ประถม
 
วิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.เมืองพะเยา หมวดย่อย : ม.ต้น
 
วิชาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.เมืองพะเยา หมวดย่อย : ม.ต้น
 
วิชาการเลี้ยงไก่ไข่
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.เมืองพะเยา หมวดย่อย : ม.ต้น
 
วิชาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.เมืองพะเยา หมวดย่อย : ม.ปลาย
 
การทำนา
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.เมืองพะเยา หมวดย่อย : ประถม
 
วิชาลูกเสือวิสามัญกับการบริการ 1
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.เมืองพะเยา หมวดย่อย : ม.ปลาย
 
วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.เมืองพะเยา หมวดย่อย : ม.ต้น
 
อินเตอร์เน็ตไร้พรมแดน
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.เมืองพะเยา หมวดย่อย : ม.ปลาย
 
ทักษะการเรียนรู้ ทร21001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.เมืองพะเยา หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ทักษะการเรียนรู้ ทร31001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.เมืองพะเยา หมวดย่อย : ม.ปลาย
 
การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน1 พว12010
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.เมืองพะเยา หมวดย่อย : ประถม
 
การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 พว22010
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.เมืองพะเยา หมวดย่อย : ม.ต้น
 
การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 พว32010
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ กศน.อ.เมืองพะเยา หมวดย่อย : ม.ปลาย