ข้อความค้นหา : ชื่อหลักสูตร ชื่อครูผู้สอน รหัสวิชา No.
 
;
รหัสนักศึกษา : รหัสผ่าน : ลงทะเบียน

 หมวดหมู่ :
แบบทดสอบออนไลน์ อ.จุน


ทักษะการเรียนรู้ ทร31001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ อ.จุน หมวดย่อย :
 
ทักษะการเรียนรู้ ทร21001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ อ.จุน หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ทักษะการเรียนรู้ ทร11001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ อ.จุน หมวดย่อย : ประถม
 
ภาษาไทย พท21001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ อ.จุน หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ภาษาไทย พท31001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ อ.จุน หมวดย่อย : ม.ปลาย
 
ภาษาไทย พท 11001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ อ.จุน หมวดย่อย : ประถม
 
การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน1 พว12010
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ อ.จุน หมวดย่อย : ประถม
 
การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 พว22002
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ อ.จุน หมวดย่อย : ม.ต้น
 
การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 พว32023
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ อ.จุน หมวดย่อย : ม.ปลาย
 
วิชาสังคมศึกษา สค11001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ อ.จุน หมวดย่อย : ประถม
 
สังคมศึกษา สค 21001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ อ.จุน หมวดย่อย : ม.ต้น
 
วิชาสังคมศึกษา สค 31001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ อ.จุน หมวดย่อย : ม.ปลาย
 
วิทยาศาสตร์ พว11001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ อ.จุน หมวดย่อย : ประถม
 
วิชาวิทยาศาสตร์ พว 21001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ อ.จุน หมวดย่อย : ม.ต้น
 
วิชาช่องทางการขยายอาชีพ อช.31001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ อ.จุน หมวดย่อย : ม.ปลาย
 
วิชาทักษะการขยายอาชีพ อช 31002
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : แบบทดสอบออนไลน์ อ.จุน หมวดย่อย : ม.ปลาย