ข้อความค้นหา : ชื่อหลักสูตร ชื่อครูผู้สอน รหัสวิชา No.
 
;
รหัสนักศึกษา : รหัสผ่าน : ลงทะเบียน

 หมวดหมู่ :
สาระทักษะการเรียนรู้


ทักษะการเรียนรู้ ทร 11001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : สาระทักษะการเรียนรู้ หมวดย่อย : ประถม
 
ทักษะการเรียนรู้ ทร 21001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : สาระทักษะการเรียนรู้ หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ทักษะการเรียนรู้ ทร 31001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : สาระทักษะการเรียนรู้ หมวดย่อย : ม.ปลาย