ข้อความค้นหา : ชื่อหนังสือ ชื่อครูผู้สอน รหัสวิชา No.
รหัสนักศึกษา : รหัสผ่าน : ลงทะเบียน

รายการหนังสือทั้งหมดในระบบ


ทักษะการเรียนรู้ ทร 11001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : สาระทักษะการเรียนรู้ หมวดย่อย : ประถม
 
ทักษะการเรียนรู้ ทร 21001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : สาระทักษะการเรียนรู้ หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ทักษะการเรียนรู้ ทร 31001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : สาระทักษะการเรียนรู้ หมวดย่อย : ม.ปลาย
 
คณิตศาสตร์ พค 11001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : สาระความรู้พื้นฐาน หมวดย่อย : ประถม
 
คณิตศาสตร์ พค.21001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : สาระความรู้พื้นฐาน หมวดย่อย : ม.ต้น
 
คณิตศาสตร์ พค 31001
ครูผู้สอน : รหัสวิชา :
ประเภท : สาระความรู้พื้นฐาน หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ภาษาไทย พท 11001
ครูผู้สอน : พท 11001 รหัสวิชา :
ประเภท : สาระความรู้พื้นฐาน หมวดย่อย : ประถม
 
ภาษาไทย พท 21001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : สาระความรู้พื้นฐาน หมวดย่อย : ม.ต้น
 
ภาษาไทย พท 31001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : สาระความรู้พื้นฐาน หมวดย่อย : ม.ปลาย
 
วิทยาศาตร์ พว 11001
ครูผู้สอน : กศน. รหัสวิชา :
ประเภท : สาระความรู้พื้นฐาน หมวดย่อย : ประถม
 

Copyrights (c) 2016/2017 การเรียนการสอนผ่านสมาร์ทโฟน ด้วยระบบสื่อมัลติมีเดียออนไลน์ โดย ครูเชน นายวสันต์ อินทะ ครูศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อำเภอเมืองพะเยา
ติดต่อ sanykung@gmail.com :: www.facebook.com/sanykung :: ID Line : sanykung :: โทร. 081-1077987
ขอสงวนสิขสิทธิ์ตาม พรบ คอมพิวเตอร์ ห้ามคัดลอก ดัดแปลง หรือทำซ้ำก่อนได้รับอนุญาต